Celzouten

Wat zijn celzouten:

Celzouten zijn minerale zouten zoals deze in het lichaam voorkomen. Er zijn 27 celzouten die belangrijk zijn voor het functioneren en de opbouw van het lichaam.

De grondlegger van de celzouttherapie is de Duitse arts Dr. Schüssler. Hij ontdekte dat veel lichamelijke aandoeningen op een tekort aan mineraalzouten in de cel terug te voeren waren.

Mineralen en vitamines zijn belangrijk voor de gezondheid en het functioneren van ons lichaam. Ze spelen ook een belangrijke rol bij de groei, instandhouding en herstel van weefsels. Mineralen zijn ook betrokken bij het samentrekken van spieren, het functioneren van de zenuwen en bij de energie huishouding. Gezondheid valt of staat met een goede celstofwisseling.

Een cel moet voedings- en bouwstoffen uit het bloed op kunnen nemen en verbrandingsstoffen aan het bloed kunnen afgeven. Een verstoring in deze celstofwisseling is de oorzaak van veel gezondheidsklachten of ziektes.

Er zijn diverse oorzaken aan te geven waardoor er verstoringen in de mineraalhuishouding kunnen ontstaan:

  • Verkeerde of te eenzijdige voeding
  • Verzuring
  • Energetische belasting, zendmasten, GSM, elektromagnetische straling
  • Mentale overbelasting, stress, slaapstoornissen
  • Operaties, ziekte, medicatie

Hoe kun je nu die verstoringen waarnemen in het lichaam?

De basis hiervoor is een goede anamnese van de klachten, de ziektegeschiedenis en de leefomstandigheden. Dit wordt aangevuld met een gezichtsanalyse. Het gezicht weerspiegelt je gezondheid.

Gebruik

De tabletten worden gebruikt door ze te laten smelten (max. 3 à 4 stuks per keer) op de tong. Het effect is dat de mineralen via het mondslijmvlies worden opgenomen in het bloed. Ze hoeven dus niet via de maag. Ze gaan rechtstreeks naar de cellen waar ze direct opneembaar zijn. Al na korte tijd kan er verbetering optreden, hetzij fysiek, emotioneel of op mentaal vlak. Afhankelijk van het celzout en de klachten zullen sommige celzouten voor langere tijd gebruikt dienen te worden totdat de tekorten zijn aangevuld.

Men ziet de verbetering in de celstofwisseling aan veranderingen in het gezicht. De huidstructuur en huidskleur veranderen, rimpels en littekens verminderen.

Omdat celzouten de celstofwisseling reguleren en het lichaam zich hersteld op celniveau nemen de klachten af en gaat men zich beter voelen. De cellen zijn weer in staat om voldoende voedingsmiddelen op te nemen. Daarom is volwaardige en gevarieerde voeding altijd de eerste stap tot gezondheid.

Dr. Schüssler celzouttherapie vervangt geen reguliere medicatie, maar is aanvullend en ondersteunend.

Contact

Praktijk Zenit
Oostwal 29a
7631 EG Ootmarsum
Tel.: 06-83594566
Mail: info@praktijkzenit.nl